Titel

För att slutföra din registrering i bostadskön måste du ange den kod som skickas till din e-post i efterföljande steg. Koden är giltig i 20 minuter.

To complete your registration in the housing queue you must enter the code sent to your email in the next step. The code is valid for 20 minutes.
Personuppgifter 
Fake personnummer

Personuppgifter medsökande 
Fake personnummer

Medsökande kan inte registreras. Det kan bero på att kunden finns i systemet. Om det finns en matchande kund så kommer en medsökande-förfrågan att skickas.

Medsökande kan inte registreras. Det kan bero på att kunden finns i systemet. Om det finns en matchande kund så kommer en medsökande-förfrågan att skickas.